news

Rozwój miast a ochrona środowiska

Rozwój cywilizacji człowieka nierozerwalnie łączy się z zajmowaniem przez niego przestrzeni oraz rosnącym negatywnym wpływem na środowisko. Największy wzrost negatywnych konsekwencji rozwoju nastąpił wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, która dała początek masowej produkcji oraz rozwojowi kolei. Rewolucja przemysłowa zbiegła się z wysokim wzrostem demograficznym, który z kolei spowodował potrzebę rozrostu

Czym jest ekosystem?

Czytając publikacje poświęcone ochronie środowiska lub słuchając informacji dotyczących katastrof naturalnych często spotykamy się z pojęciem „ekosystemu”, najczęściej w kontekście zachwiania jego równowagi. Czym jednak jest ów ekosystem? Najogólniej rzecz ujmując, jest to zbiór wszystkich organizmów żywych występujących na konkretnym obszarze. Powiązania między zwierzętami, roślinami i nieożywionymi częściami środowiska (woda,

Harmonijny świat przyrody

Przyglądając się funkcjonowaniu świata przyrody można zauważyć, że składa się on z wielu podsystemów (czyli poszczególnych środowisk), zamieszkiwanych przez wiele gatunków zwierząt i będących miejscem występowania ogromnej ilości roślin. By takie środowisko mogło przetrwać, niezbędne jest zachowanie równowagi. Przykładowo, jeśli nagle zwiększy się populacja drapieżników, istnieje ryzyko wyginięcia zwierząt roślinożernych

Jesteśmy częścią ekosystemu

Jako ludzie mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasza planeta. Przez naszą działalność doprowadziliśmy do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i roślin, zanieczyściliśmy powietrze, a także wody mórz, jezior i rzek. Pora uświadomić sobie, że chociaż możemy kształtować krajobraz, a także panować nad innymi organizmami żywymi, to jednak jesteśmy częścią