Rozwój miast a ochrona środowiska

Rozwój miast a ochrona środowiska

Rozwój cywilizacji człowieka nierozerwalnie łączy się z zajmowaniem przez niego przestrzeni oraz rosnącym negatywnym wpływem na środowisko. Największy wzrost negatywnych konsekwencji rozwoju nastąpił wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, która dała początek masowej produkcji oraz rozwojowi kolei. Rewolucja przemysłowa zbiegła się z wysokim wzrostem demograficznym, który z kolei spowodował potrzebę rozrostu