Wiedza o środowisku naturalnym

Na lekcjach biologii w szkole podstawowej dzieci uczą się na przykładzie lokalnego środowiska, że przyroda to tak naprawdę harmonijnie funkcjonujący układ wielu elementów. Zaburzenia w funkcjonowaniu jednego z nich mogą wywołać efekt ...

Harmonijny świat przyrody

Przyglądając się funkcjonowaniu świata przyrody można zauważyć, że składa się on z wielu podsystemów (czyli poszczególnych środowisk), zamieszkiwanych przez wiele gatunków zwierząt i będących miejscem występowania ogromnej ...

Lokalny ekosystem

Myśląc o zagrożeniach środowiska naturalnego, wielu z nas myśli o wycinaniu Puszczy Amazońskiej, czy katastrofie ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej. Tymczasem, aby zdać sobie sprawę ze skali problemu, wystarczy rozejrzeć się we własnej ...