Lokalny ekosystem

Wiedza o środowisku naturalnym

Na lekcjach biologii w szkole podstawowej dzieci uczą się na przykładzie lokalnego środowiska, że przyroda to tak naprawdę harmonijnie funkcjonujący układ wielu elementów. Zaburzenia w funkcjonowaniu jednego z nich mogą wywołać efekt domina i dotknąć wszystkie pozostające w obrębie ekosystemu organizmy. Warto więc odświeżyć wiedzę z podstawówki i uzmysłowić sobie,

Harmonijny świat przyrody

Przyglądając się funkcjonowaniu świata przyrody można zauważyć, że składa się on z wielu podsystemów (czyli poszczególnych środowisk), zamieszkiwanych przez wiele gatunków zwierząt i będących miejscem występowania ogromnej ilości roślin. By takie środowisko mogło przetrwać, niezbędne jest zachowanie równowagi. Przykładowo, jeśli nagle zwiększy się populacja drapieżników, istnieje ryzyko wyginięcia zwierząt roślinożernych