Jako ludzie mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasza planeta. Przez naszą działalność doprowadziliśmy do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i roślin, zanieczyściliśmy powietrze, a także wody mórz, jezior i rzek.

Pora uświadomić sobie, że chociaż możemy kształtować krajobraz, a także panować nad innymi organizmami żywymi, to jednak jesteśmy częścią ekosystemów (zarówno tego największego, globalnego, jak i ekosystemów lokalnych, w zależności od miejsca zamieszkania) i jesteśmy zależni od ich stanu.

Dlatego ważne jest, by wzrastała w nas tak zwana świadomość ekologiczna, czyli świadomość wpływu jaki mamy na środowisko i tego, jak powinno się postępować. W wielu krajach Europy zachodniej taka świadomość jest przekazywana dzieciom już w szkołach i przedszkolach, podczas zajęć i pogadanek. Podczas nich poznają one zasady, według których należy segregować śmieci i w jaki sposób można oszczędzać energię.

Dzięki wczesnej edukacji dzieci w łatwy i przyjemny sposób przyswajają dobre nawyki, a możliwe, że nawet przekażą je rodzicom. Również organizacje pozarządowe starają się dotrzeć do jak największej liczby osób poprzez spoty reklamowe w radiu i telewizji, oraz ogłoszenia w prasie. Takie ogłoszenia są często dofinansowywane przez Unię Europejską , gdyż kwestia ochrony środowiska jest sprawą ponadnarodową.

ekozycie.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *