Jesteśmy częścią ekosystemu

Współczesne zagrożenia dla środowiska

Gdyby porównać obecne mapy Europy z mapami starego kontynentu stworzonymi jeszcze trzy stulecia temu, okazałoby się, że oprócz zmian związanych z granicami państw, największa zmiana odnosi się do powierzchni, jaką kiedyś i dziś zajmują ludzie. Choć już od samego początku działalności człowieka przyroda musiała ustępować mu miejsca, to jednak nigdy

Jesteśmy częścią ekosystemu

Jako ludzie mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasza planeta. Przez naszą działalność doprowadziliśmy do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i roślin, zanieczyściliśmy powietrze, a także wody mórz, jezior i rzek. Pora uświadomić sobie, że chociaż możemy kształtować krajobraz, a także panować nad innymi organizmami żywymi, to jednak jesteśmy częścią