Współczesne zagrożenia dla środowiska

Gdyby porównać obecne mapy Europy z mapami starego kontynentu stworzonymi jeszcze trzy stulecia temu, okazałoby się, że oprócz zmian związanych z granicami państw, największa zmiana odnosi się do powierzchni, jaką kiedyś i dziś ...

Jesteśmy częścią ekosystemu

Jako ludzie mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasza planeta. Przez naszą działalność doprowadziliśmy do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i roślin, zanieczyściliśmy powietrze, a także wody mórz, jezior i rzek. Pora ...