Finanse i ekonomia

Rozwój miast a ochrona środowiska

Rozwój cywilizacji człowieka nierozerwalnie łączy się z zajmowaniem przez niego przestrzeni oraz rosnącym negatywnym wpływem na środowisko. Największy wzrost negatywnych konsekwencji rozwoju nastąpił wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, która dała początek masowej produkcji oraz rozwojowi kolei. Rewolucja przemysłowa zbiegła się z wysokim wzrostem demograficznym, który z kolei spowodował potrzebę rozrostu

Czym jest ekosystem?

Czytając publikacje poświęcone ochronie środowiska lub słuchając informacji dotyczących katastrof naturalnych często spotykamy się z pojęciem „ekosystemu”, najczęściej w kontekście zachwiania jego równowagi. Czym jednak jest ów ekosystem? Najogólniej rzecz ujmując, jest to zbiór wszystkich organizmów żywych występujących na konkretnym obszarze. Powiązania między zwierzętami, roślinami i nieożywionymi częściami środowiska (woda,

Harmonijny świat przyrody

Przyglądając się funkcjonowaniu świata przyrody można zauważyć, że składa się on z wielu podsystemów (czyli poszczególnych środowisk), zamieszkiwanych przez wiele gatunków zwierząt i będących miejscem występowania ogromnej ilości roślin. By takie środowisko mogło przetrwać, niezbędne jest zachowanie równowagi. Przykładowo, jeśli nagle zwiększy się populacja drapieżników, istnieje ryzyko wyginięcia zwierząt roślinożernych