Spadki na giełdach

Pomimo tego, że czasami słychać o tym, że jednak na giełdzie źle się dzieje, to jest to sporadyczna sytuacja. Najczęściej wszystko idzie w górę, co oznacza, że poszczególni

Komu nie opłaca się inwestować na giełdzie

Na pewno część osób bardzo ostrożnie podchodzi do inwestowania. Wiele z tych osób w ogóle nie decyduje się na jakąkolwiek formę inwestowania i posiadane oszczędności

Współczesne zagrożenia dla środowiska

Gdyby porównać obecne mapy Europy z mapami starego kontynentu stworzonymi jeszcze trzy stulecia temu, okazałoby się, że oprócz zmian związanych z granicami państw, największa zmiana odnosi się do powierzchni, jaką kiedyś i dziś ...

Wiedza o środowisku naturalnym

Na lekcjach biologii w szkole podstawowej dzieci uczą się na przykładzie lokalnego środowiska, że przyroda to tak naprawdę harmonijnie funkcjonujący układ wielu elementów. Zaburzenia w funkcjonowaniu jednego z nich mogą wywołać efekt ...

Co możesz zrobić dla przyrody?

Wszyscy jesteśmy częścią natury i musimy o nią dbać. Niestety, sądząc po jej obecnym stanie, ludzkość można określić mianem dość niewdzięcznych dzieci. Dlatego czas to zmienić! Każdy z nas, poprzez swoje małe, codzienne wybory ...