Ekosystem

Rozwój miast a ochrona środowiska

Rozwój cywilizacji człowieka nierozerwalnie łączy się z zajmowaniem przez niego przestrzeni oraz rosnącym negatywnym wpływem na środowisko. Największy wzrost negatywnych konsekwencji rozwoju nastąpił wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, która dała początek masowej produkcji oraz rozwojowi kolei. Rewolucja przemysłowa zbiegła się z wysokim wzrostem demograficznym, który z kolei spowodował potrzebę rozrostu

Czym jest ekosystem?

Czytając publikacje poświęcone ochronie środowiska lub słuchając informacji dotyczących katastrof naturalnych często spotykamy się z pojęciem „ekosystemu”, najczęściej w kontekście zachwiania jego równowagi. Czym jednak jest ów ekosystem? Najogólniej rzecz ujmując, jest to zbiór wszystkich organizmów żywych występujących na konkretnym obszarze. Powiązania między zwierzętami, roślinami i nieożywionymi częściami środowiska (woda,

Jesteśmy częścią ekosystemu

Jako ludzie mamy największy wpływ na to, jak wygląda nasza planeta. Przez naszą działalność doprowadziliśmy do wyginięcia niektórych gatunków zwierząt i roślin, zanieczyściliśmy powietrze, a także wody mórz, jezior i rzek. Pora uświadomić sobie, że chociaż możemy kształtować krajobraz, a także panować nad innymi organizmami żywymi, to jednak jesteśmy częścią