Dzień: 12 czerwca 2013

Wiedza o środowisku naturalnym

Na lekcjach biologii w szkole podstawowej dzieci uczą się na przykładzie lokalnego środowiska, że przyroda to tak naprawdę harmonijnie funkcjonujący układ wielu elementów. Zaburzenia w funkcjonowaniu jednego z nich mogą wywołać efekt domina i dotknąć wszystkie pozostające w obrębie ekosystemu organizmy. Warto więc odświeżyć wiedzę z podstawówki i uzmysłowić sobie,

Współczesne zagrożenia dla środowiska

Gdyby porównać obecne mapy Europy z mapami starego kontynentu stworzonymi jeszcze trzy stulecia temu, okazałoby się, że oprócz zmian związanych z granicami państw, największa zmiana odnosi się do powierzchni, jaką kiedyś i dziś zajmują ludzie. Choć już od samego początku działalności człowieka przyroda musiała ustępować mu miejsca, to jednak nigdy